top of page

Onze loge

voeten in het zand

Al ruim 50 jaar aan de bouwarbeid

Loge De Hoeksteen is opgericht in 1966 en bestaat dus nu ruim 50 jaar.

 

Werkwijze

We komen elke week op maandag bij elkaar. De meeste maandagavonden zijn comparitie-avonden, zoals we die noemen. Een van ons houdt dan een bouwstuk (een voordracht) over een onderwerp dat dicht bij hem staat, waarna de rest vragen kan stellen en er een levendig gesprek kan ontstaan. Geen discussies, maar een open gedachtenwisseling.

 

Thema’s die op zulke avonden aan de orde komen zijn soms heel maçonniek (‘des vrijmetselaars’) maar vaak ook een stuk wereldser. Het is dan aan de spreker en de vragenstellers om van zo’n onderwerp toch een maçonnieke avond te maken.

 

Onze vereniging is mannen-onder-elkaar; vrouwen kunnen geen lid worden van De Hoeksteen. In ons gebouw komen op woensdag de vrouwen van Vita Vera bij elkaar. Hun website vind je hier: www.ordevanweefsters.nl/vita-vera.

 

De rituelen die we een aantal keren per jaar tijdens een Open Loge opvoeren zijn een soort ceremonies met vaststaande rollen en teksten. We kleden ons dan op een stijlvolle manier en laten ons meevoeren door de plechtige sfeer van de teksten en de muziek. Na afloop nuttigen we met z’n allen een feestelijk broedermaal.

 

Geschiedenis

In 2016 hebben we als vereniging ons 50-jarig jubileum gevierd. In die halve eeuw is er veel gebeurd. We zijn van een traditionele vrijmetselaarsloge getransformeerd naar een levendige, moderne maçonnieke club waar jong en oud graag komen. 

 

De vrijmetselarij als stroming stamt officieel uit 1717. In Nederland zijn enkele honderden loges actief, met in totaal zo’n 5500 leden. Zij worden vertegenwoordigd door een landelijk hoofdbestuur in Den Haag.

 

Gebouw

Ons gebouw is een rijksmonument en wordt beheerd door Stichting Bouwfonds Trias, een stichting die nauw gelieerd is aan onze vereniging. Het gebouw is gemaakt door Jacob Gayema, een timmerman die verderop in het dorp woonde. Het is gebouwd als weduwen- en wezenhuis door de naastgelegen Engelmunduskerk. Er zijn enkele andere organisaties en bedrijven die gebruik maken van het gebouw. Jaarlijks op Open Monumentendag organiseren we rondleidingen voor geïnteresseerden.

 

De leden

Een architect, een buschauffeur, een consultant, verschillende gepensioneerden. Met jonge kinderen, of al aan de kleinkinderen. Verschillende levensfasen, diverse achtergronden. Kortom: van alles wat. En juist dat maakt onze gesprekken boeiend, en onze band zo hecht. Eenheid in verscheidenheid.

 

Vrijmetselaren spreken elkaar aan als ‘broeder’. Een wat ouderwetse term die echter precies aangeeft waar het allemaal om draait: hechte vriendschap, vertrouwen en vrijheid. 

bottom of page