Contact

Broederschap en broedermaal

Contact

Nieuwsgierig

Wil je meer weten over de vrijmetselarij, of heb je interesse om vrijmetselaar te worden? Dan kun je een aantal dingen doen. Op internet is veel te vinden, dus googelen is een goed begin. Let op: er wordt ook een hoop onzin gepubliceerd, dus probeer het kaf van het koren te scheiden. Je kunt ook altijd een afspraak maken voor een kennismaking. Dat kan bij onze secretaris Harald Timmer, of bij Gerbrand Elkerbout van de voorlichtingscommissie. 

 

Avond voor belangstellenden

Twee keer per jaar organiseren we een speciale avond voor iedereen die wel eens wat meer wil weten over de vrijmetselarij. We proberen op zo’n avond een klein beetje te laten zien en ervaren wat we normaal gesproken ook doen.

De eerstvolgende is in het najaar van 2021. Aanvang 20:00. Partners van belangstellenden zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om ook mee te komen. Aanmelden voor deze avond voor belangstellenden kan via info@loge-dehoeksteen.nl of telefonisch bij een van de onderstaande leden.

Harald Timmer (secretaris): 06-301033376
Gerbrand Elkerbout (commissie van voorlichting): 06-53796338